Realizacje

elektra 5.jpg
szafa elektra 2.png

Odwiedzający

Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości 

logowanie
O Firmie

     Zakład Elektryczny „Elektra” Sp. J. został utworzony w 1991r. w wyniku prywatyzacji Kierownictwa Grupy Robót „Elektromontażu” Bydgoszcz i prowadzi działalność w zakresie szeroko pojętych robót elektrycznych i energetycznych w oparciu o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000074652.

   

 

Zakład wykonuje kompleksową obsługę w zakresie wykonawstwa, dostaw materiałów i urządzeń, badań i pomiarów elektrycznych oraz rozruch instalacji, następujących rodzajów robót:


 • instalacje elektryczne 230V i siłowe we wszelkiego rodzaju obiektach takich jak hale magazynowe i produkcyjne, restauracje i kawiarnie, budynki biurowe i mieszkalne, hotele,
 • instalacje odgromowe dla wszystkich obiektów,
 • instalacje teletechniczne, układanie kabli teletechnicznych, wykonywanie muf i głowic
 • instalacje sterowania i sygnalizacji (pompownie, oczyszczalnie ścieków, kotłownie i inne),
 • linie energetyczne, kablowe i napowietrzne niskiego i średniego napięcia do 15 kV,
 • montaż i prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych i sterownic,
 • stacje transformatorowe SN i NN,
 • kanalizację teletechniczną,
 • sygnalizacja i oświetlenie uliczne,
 • przyłącza energetyczne,
 • przeciski pod jezdniami,
 • montaż, rozruch instalacji AKPiA,
 • programowanie sterowników PLC i wykonywanie aplikacji SCADA,
 • pomiary elektryczne,
 • instalacje słaboprądowe (CCTV, PPOŻ, SWWIN).